Disclaimer & Copyright

Disclaimer

HDD Caddy (onderdeel van Chong & Tran Web Company) doet er alles aan om de informatie die op onze websites (HDDCaddy.nl en HDDCaddy.com) aangeboden wordt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie.

Bezoekers en/of gebruikers van onze websites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op onze website’s aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Het gebruik van tutorials en how-to’s op onze websites is geheel voor eigen risico van de gebruiker. HDD Caddy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die optreden door gebruik van de geplaatste tutorials en how-to’s.

Onze websites kunnen links bevatten naar derden. HDD Caddy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze verbonden websites.

Emails die verzonden worden door HDD Caddy zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HDD Caddy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Onze websites zijn alleen bestemd voor informatieve doeleinden. De intellectuele eigendomsrechten op alle op onze websites aanwezige informatie zijn voorbehouden aan HDD Caddy. Niets van deze pagina’s mag worden gereproduceerd, of overgebracht in welke vorm of met welk middel dan ook, mechanisch, gefotokopieerd, opgenomen of anderszins, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HDD Caddy.

Al de genoemde handelsmerken en logo’s zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant(en).